Posts

Showing posts from August, 2015

Có những thứ không phải đi học là được chia sẻ, mà cũng có những thứ không phải cứ hỏi là được người ta trả lời.

"Mỗi người tự biết quản lý và chịu trách nhiệm cho thời gian của riêng mình"

"Năm nào cũng như năm nào, có học viên tài giỏi, có bạn bình thường và cũng có những bạn mất phương hướng"