Posts

Showing posts from April, 2015

Tập 13: hướng dẫn làm Walk Cycle cho nhân vật

Em muốn học thiết kế nhưng em không biết bắt đầu thế nào cả - Phần 2

Em muốn học thiết kế, nhưng em không biết bắt đầu thế nào - phần 1

Animatic là gì?

Tản mạn về Art và Design

Văn hoá chia sẻ.