Posts

Showing posts from March, 2015

Design Talk 1: Trường học thiết kế.

Nhức nhối Freelance: Báo giá và chuyện báo giá.

Thủ thuật Shape Layer #1: chuyển đổi Shape thành path trong After Effect