Posts

Showing posts from January, 2015

Giới thiệu khóa học Animation kéo dài 15 tuần

Tập 11: Làm chuyển động cho chiếc xe hơi và thành phố

Tập 10: Các thủ thuật chuyển động Typography trong After Effect

Tập 9: Reasearch trong animation và các nguồn cảm hứng sáng tạo.

Tập 8: Làm chuyển động cho chữ Happy Xmas

Lon ton theo nghề Motion