Posts

Showing posts from December, 2014

Happy Xmas To Everyone from Red Cat Motion

Tập 7: Học Animation cùng Leo Dinh - Timing và Spacing

Giải đáp Motion: Đặt tên file và quản lý Project hợp lý

Tập 6: Học Animation cùng Leo Dinh - Làm việc nhanh hơn trong After Effect

Giải đáp Motion: Background Music và SFX

Tập 5: Học Animation cùng Leo Dinh - Làm hành tinh chuyển động phần 2

Giải đáp Motion kỳ 1