Posts

Showing posts from November, 2014

Tập 4: Học Animation cùng Leo Dinh - Làm hành tinh chuyển động phần 1

Tập 3: Học Animation cùng Leo Dinh - Sử sụng camera và góc máy để kể chuyện trong Animation

Những ước mơ ngày bé

Tutorial Episode 2: Animating a 3D cube.

Tuts Video đầu tay về animation của Leo Dinh

Lần đầu tiên Leo và Red Cat lên truyền hình

Chuyện start-up: Red Cat Motion và những ngày đầu khởi nghiệp